Son Môi Không Chì Classy #04

350,000 

✔ SON LÌ NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG CHƯA CHÌ
✔ SON LÌ NHƯNG KHÔNG LÀM KHÔ MÔI
✔ SON LÌ NHƯNG MÔI VẪN MỀM MƯỢT GIÚP CÁC NÀNG VẪN CƯỜI DUYÊN DÁNG TỰ NHIÊN
✔ LẠI CÓ CẢ CHỮ KÝ CHỊ NHẬT KIM ANH BÊN NGOÀI CÂY SON NỮA CHỚ

Danh mục: Từ khóa: , , ,