Son Môi Không Chì Artistic #03

350,000 

✔ SON LÌ NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG CHƯA CHÌ
✔ SON LÌ NHƯNG KHÔNG LÀM KHÔ MÔI
✔ SON LÌ NHƯNG MÔI VẪN MỀM MƯỢT GIÚP CÁC NÀNG VẪN CƯỜI DUYÊN DÁNG TỰ NHIÊN
✔ LẠI CÓ CẢ CHỮ KÝ CHỊ NHẬT KIM ANH BÊN NGOÀI CÂY SON NỮA CHỚ